Projecten

Rotaract Mandeleie is in de eerste plaats een serviceclub voor jongeren met het hart op de juiste plaats.

Wij steunen verschillende sociale projecten, en richten ons vooral naar kinderen die gezien de moeilijke omstandigheden waarin ze leven, onze steun verdienen. Kinderen zijn nog steeds heel kwetsbaar en wij proberen samen met hen aan een betere toekomst te bouwen.

Rotaract Mandeleie wil niet enkel financieel, maar ook actief meewerken aan sociale projecten. Door zelf activiteiten te organiseren, of mee te helpen met organisaties zijn alle leden persoonlijk betrokken.

Enkele organisaties kunnen al sinds jaren op onze steun rekenen: